Witaj w kręgu Human Design

Jak dobrze rozumiesz siebie?

Jak wyliczyć graf?
Generator i Projektor

Zapraszam Cię do odkrycia Human Design

Dziękuję Ci i cieszę się, że szukasz informacji o Human Design. Studiuję ten system od 2019 roku, a dzielenie się wiedzą o nim stało się ważną częścią mojego życia.

Doświadczanie tego, jak wejście w eksperyment życia według Human Design pomaga zwiększyć samoakceptację, wyeliminować opór, zestroić się z własną ścieżką życiową oraz tworzyć relacje na zupełnie nowym poziomie przynosi mi satysfakcję i karmi moją duszę.

Ufam, że Ty również możesz wykorzystać to narzędzie na swojej ścieżce, by wsparło realizację Twoich najgłębszych pragnień i pomogło Ci wnieść do świata swoje wyjątkowe dary.

  Opracowanie

Jeżeli posiadasz już podstawową wiedzę o Human Design, dzięki uczestnictwu w warsztatach lub samodzielnemu studiowaniu materiałów, możesz zamówić Twoje indywidualne opracowanie.

Więcej o opracowaniu

  Konsultacja

Jeżeli chcesz, abym wprowadził Cię na ścieżkę życia zgodnie z Human Design lub pragniesz ze mną przedyskutować ważne dla Ciebie tematy życiowe, dotyczące samorealizacji, pracy, czy relacji z bliską osobą lub z dzieckiem, to umów się ze mną na konsultację indywidualną lub dla par/rodziców.

Więcej o konsultacji

  Warsztaty

Czasem spotkasz mnie na wydarzeniach rozwojowych, gdzie prowadzę warsztaty o Human Design.
Jeżeli Ty organizujesz takie spotkanie, to możesz zaprosić mnie do poprowadzenia na nim zajęć. Mogą one wprowadzać w system albo skupiać się na relacjach życiowych i zawodowych lub wspieraniu rozwoju dzieci.

Tomasz Domański
Tomasz

Opracowanie Human Design

Informacje pochodzące z grafu Human Design łatwo wytłumaczyć poprzez analogię do znajomości predyspozycji fizycznych. Gdy biegasz, wybierasz odpowiednie dystanse. Gdy ćwiczysz na siłowni, wiesz jakie ciężary podnosić.
Analogicznie, Human Design uczy Cię o Twojej wrażliwości oraz  predyspozycjach psychicznych i energetycznych, otwierając drogę do optymalnego zaangażowania się w życie na poziomie relacji ze sobą i z innymi. Świat staje się bardziej zrozumiały, a Ty możesz działać zgodnie ze swoją naturą.

Twoje indywidualne opracowanie, które zwykle liczy około 90-100 stron, przygotowuję na podstawie możliwie dokładnej informacji o  dacie i godzinie urodzenia, za pomocą własnej aplikacji, którą stale rozwijam.

Więcej o godzinie urodzenia

W przypadku konsultacji dla par i rodziców, przygotowuję również krótki materiał zawierający wspólny graf oraz wskazówki odnośnie postępowania z partnerem/partnerką lub wspierania rozwoju dziecka.

Aby ułatwić Ci przyswojenie tej wiedzy, na początku każdego rozdziału znajdziesz wprowadzenie, które przekrojowo omawia dany obszar Human Design.

  Elementy opracowania

I. Typ i Strategia

Human Design wyróżnia cztery główne typy osób. Dwa Typy "energetyczne" to ManifestorGenerator, a dwa Typy "nieenergetyczne": ProjektorReflektor. Każdy Typ ma odmienną aurę i strategię działania, w tym optymalny sposób wchodzenia w relacje.

Z tego rozdziału dowiesz się, jak funkcjonuje Twoja aura energetyczna, jakie stany emocjonalne są wskazówkami postępowania zgodnie z Twoją naturą, a jakie pojawiają się, gdy żyjesz pod wpływem energii i oczekiwań innych. Poznasz optymalną strategię angażowania się w działania i wchodzenia w relacje oraz otrzymasz wskazówki dotyczące zdrowych dla Ciebie nawyków snu.

Przykładowy opis Typu

II. Autorytet decyzyjny

Human Design posługuje się pojęciem autorytetu decyzyjnego, czyli optymalnego dla Ciebie sposobu słuchania mądrości własnego ciała przy podejmowaniu decyzji. Zamiast ulegać wpływowi energii innych osób oraz polegać głównie na umyśle logicznym, możesz nauczyć się odnajdywać Twoją wewnętrzną prawdę i uwolnić się od presji działania pod wpływem oczekiwań i nacisków z zewnątrz.

Ten rozdział szczegółowo omawia Twój autorytet decyzyjny. Może to być jeden z następujących autorytetów: emocjonalny, sakralny, intuicyjny, ego (manifestacyjny), ego (projekcyjny), samoistny (self-projected), refleksyjny, cykl księżyca.

Przykładowy opis Autorytetu

III. Profil

Profil jest kolejnym z aspektów, który nas różnicuje. Osoby mające ten sam Typ, ale inny Profil, będą się w życiu zachowywać inaczej. Profil ustanawia preferowany sposób wchodzenia w interakcje ze światem. Na przykład to, jak się zachowujemy w obliczu czegoś nieznanego – czy wolimy zadawać pytania i badać grunt zanim zabierzemy głos lub podejmiemy jakąś akcję, czy też częściej decydujemy się odkrywać świat eksperymentując i działając metodą prób i błędów.

W tym rozdziale znajdziesz dokładny opis Twojego profilu. Jest on złożeniem dwóch z sześciu linii: 1 - Detektyw: badanie podstaw, 2 - Pustelnik: naturalność, 3 - Męczennik: metoda prób i błędów, 4 - Oportunista: sieci znajomych, 5 - Heretyk: uniwersalizacja, projekcja, 6 - Wzór do naśladowania: administrator, optymista, rozjemca.

Przykładowy opis Profilu

IV. Centra i bramy

Centra zilustrowane są na grafie za pomocą 9 figur geometrycznych.

Centra to węzły energetyczne z własnymi korelacjami biologicznymi, przekształcające siłę życiową podczas jej przepływu przez ciało. Human Design wyróżnia 9 centrów: Korona - inspiracja i presja mentalna, Umysł (Ajna) - myślenie logiczne, Gardło - manifestacja i ekspresja, G - poczucie tożsamości, kierunku i miłości, Serce (Ego) - wola i zaangażowanie, Centrum sakralne - płodność i energia podtrzymująca działanie, Splot słoneczny - emocje, Śledziona - intuicja, Korzeń - presja na działanie.

Bramy oznaczone są na grafie liczbami od 1 do 64.

Bramy reprezentują 64 cechy psycho-energetyczne oparte o I Ching (Księga przemian). Można je również postrzegać jako punkty wejścia i wyjścia dla przepływu energii do i z centrów, które grupują je ze względu na funkcję, np. bramy związane z emocjami są przypisane do Centrum splotu słonecznego.

Ten rozdział szczegółowo omawia każde z centrów, dostarczając informacji o jego funkcji, korelacji biologicznej, niskiej i wysokiej ekspresji oraz o uwalnianiu od warunkowania, czyli unikaniu niepożądanego wpływu z zewnątrz.
Zawiera również opis każdej z aktywnych bram, w tym wskazówki dotyczące jej receptywności i potencjału.

Przykładowy opis Centrum Przykładowy opis Bramy

V. Kanały

Na grafie znajduje się 36 kanałów, z których każdy łączy dwa z 9 centrów.

Kanał składa się z dwóch bram i łączy dwa centra. Przepływ energii przez kanał jest jak impuls, który nawiązuje komunikację pomiędzy dwoma centrami. Ten wewnętrzny przepływ energii jest przekazywany na zewnątrz przez Twoją aurę, wpływając na osoby znajdujące się blisko Ciebie i mogąc je warunkować.

W tym rozdziale znajdziesz omówienie Twoich zdefiniowanych kanałów i wskazówki dotyczące rozwijania ich potencjału.

Przykładowy opis Kanału

VI. Definicja

Definicja opisuje to, jak Twoje zdefiniowane centra połączone są ze sobą w obszary. Większość ludzi (~46% populacji) ma na grafie dwa oddzielne obszary centrów. Te osoby rozwijają się w partnerstwie i zwykle czują silne pragnienie, aby stale dzielić swoje życie z inną osobą. Wejście w poprawną relację daje im poczucie całości. Pozostali ludzie mniej identyfikują się z potrzebą znalezienia "drugiej połówki jabłka" i zwykle wchodzą w związki z odmiennych powodów.

Tu znajdziesz wskazówki związane z wpływem Twojej definicji na potrzeby w obszarze relacji i podejmowania decyzji.

VII. Krzyż inkarnacyjny

Krzyż inkarnacyjny określany jest przez pozycję Słońca w momencie urodzenia i stanowi swego rodzaju podpowiedź dotyczącą Twojego powołania w tym życiu na Ziemi.

Tu znajdziesz informacje o strukturze mandali (kolejność bram i opis ćwiartek) oraz przekaz dotyczący Twojego Krzyża.

Przykładowy opis Krzyża

VIII. Percepcja

W tym rozdziale znajdziesz informacje o optymalnym dla Ciebie schemacie żywieniowym i wiodącym zmyśle poznawczym. Przechodząc na poprawny sposób odżywiania, zaczniesz wzmacniać cały swój proces poznawczy, oczyścisz ciało i umożliwisz mu pracowanie w sposób, który ułatwi wydobycie Twojej wyjątkowości.

  Praca z opracowaniem

Wierzę, że Twoje opracowanie Human Design ułatwi Ci dostrojenie się do Twojej unikalnej ścieżki życia i wniesie nową perspektywę do procesu odkrywania i doświadczania tego, co karmi Twoją duszę.

Najlepiej czyta się ten dokument na papierze, warto wydrukować go w kolorze. To, co z Tobą rezonuje, warto zaznaczyć kolorami (np. zielony - ważne, czerwony - nie rozumiem, żółty - to ciekawe...).

Twój graf możesz powiesić w widocznym miejscu, aby przypominał Ci o tym, jak wyjątkową istotą jesteś.

Przygotuj się na to, że często po przeczytaniu 1-2 stron (a czasem pojedynczego akapitu) pojawiają się przemyślenia, wnioski, pomysły. Więc przejście przez cały dokument potrafi trwać kilka tygodni.

Potraktuj życie jako eksperyment i przekonaj się, jakie zmiany przyjdą do Ciebie, gdy zaczniesz stosować Human Design na co dzień.

   Jeżeli planujesz wydrukować opracowanie na drukarce dwustronnej, daj znać, a otrzymasz dodatkowo plik PDF sformatowany specjalnie pod taki wydruk.

Konsultacja Human Design

  Indywidualna

W trakcie konsultacji indywidualnej – na żywo (Warszawa) bądź online - uczę Cię jak czytać graf Human Design, omawiamy Twoją specyfikę psycho-energetyczną oraz dyskutujemy o wskazanych przez Ciebie kwestiach.

Przyglądamy się takim tematom, jak:
 • Z czym zmagasz się obecnie w życiu i chcesz uzyskać więcej jasności?
 • Skłonności, zachowania i cechy, które są dla Ciebie trudne.
 • Dlaczego powtarzasz pewne wzorce i jak to zmienić.
 • Dlaczego robienie pewnych rzeczy Cię wyczerpuje, a innych dodaje energii?
 • Dlaczego w pewnych kwestiach często zmieniasz zdanie?
 • Jak sprawić, by być osobą mniej reaktywną?
 • Jak prawidłowo podejmować decyzje?
 • Jakie otoczenie zapewni Ci najlepsze wsparcie?
 • Opór i trudności jakie napotkasz w relacjach lub w pracy.
 • Jak dopasować pracę do Twoich predyspozycji.
 • Jak się prezentować, być i rozwijać w relacjach?
 • Dynamika związku z drugą osobą.

Możemy również omówić Twoje relacje z innymi osobami (potrzebne dane urodzeniowe), takimi jak dziecko, partner/partnerka. Dla takich połączeń generuję wspólny graf i zestawienie połączeń (kanały elektromagnetyczne, kompromisowe, dominujące i braterskie) oraz daję wskazówki dotyczące postępowania z daną osobą.

Przed naszą rozmową, na podstawie informacji o dacie, miejscu i możliwie dokładnej godzinie urodzenia, przygotowuję pisemne opracowanie Twojego grafu (90-100 stron). Możesz je otrzymać w formie elektronicznej lub papierowej.

Więcej o godzinie urodzenia

Konsultacja indywidualna trwa około 1,5h i jest poufna.

  Dla par i rodziców

W trakcie konsultacji dotyczącej związku lub relacji rodzic-dziecko, omawiamy mechanikę energetyczną Human Design każdego z Was, a następnie skupiamy się na przedyskutowaniu różnic w sposobie i tempie życia, wrażliwości energetycznej oraz stylu podejmowania decyzji. Staramy się identyfikować przykłady zachowań i uzgadniać konkretne praktyki, które pomogą Wam lepiej funkcjonować razem.

Human Design nie ma charakteru moralistycznego, co oznacza, że nie ma dobrych lub złych aspektów danej relacji. Chodzi o energię i sposób, w jaki Wasze układy energetyczne oddziałują na siebie.

Patrząc na energię za pomocą Human Design, łatwo jest zobaczyć, dlaczego dwoje ludzi wzajemnie się przyciąga. Ten system dostarcza też wskazówek dotyczących potencjalnych napięć w związkach. Żaden z tych aspektów nie jest osobisty. Zakładamy, że tarcia są wynikiem interakcji energii dwóch osób i tego, w jaki sposób każde z Was dorastało, odnosząc rany i nabywając uwarunkowania w swoim życiu i w tym związku.

Informacje pochodzące z Human Design dostarczają solidnych wskazówek i praktycznych strategii rozwiązywania konfliktów i porządkowania relacji. Czy jest to łatwa praca? Niekoniecznie. Wymaga otwartości, ciekawości, świadomości emocjonalnej oraz sporej dawki humoru i lekkości. A także chęci dostosowania swojego zachowania, przyjęcia nowej perspektywy, zdolności do bezwarunkowej miłości i obopólnego zainteresowania wykonaniem tej pracy.

Gdy omawiamy relację z dziećmi, szczególnie w wieku szkolnym lub starszymi, to zachęcam też do rozmowy o tym, jak jako ich rodzice, możecie wesprzeć je w rozwoju, ucząc życia zgodnie ze swoją naturą, akceptując ich odmienność, szanując wrażliwość i wspierając mocne strony.

Konsultacja dla par/rodziców trwa około 2h i jest poufna.

  Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej i umówić termin konsultacji, skontaktuj się ze mną wysyłając email na adres: tomasz.domanski@humandesignwkregu.pl

Jak wygenerować swój indywidualny graf Human Design?

W internecie dostępnych jest wiele serwisów umożliwiających darmowe wygenerowanie podstawowej wersji grafu. Ja polecam stronę Human Archetypes. Aby wygenerować swój graf użyj przycisku "Show Chart Calculator",  wprowadź dane urodzeniowe i kliknij "Submit". Tak wygenerowany graf możesz dla wygody zapisać w formie grafiki jako zrzut ekranu.

Skąd wziąć godzinę urodzenia?

Godzinę urodzenia można znaleźć w książeczce zdrowia dziecka i na bransoletce z dnia narodzin.

Możesz również skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego. Informacja o godzinie urodzenia jest udzielana bezpłatnie, czasami jednak trzeba na nią poczekać kilka dni.

Jak dokładna godzina urodzenia jest potrzebna?

Jako moment urodzenia w Human Design przyjmuje się czas, kiedy całe ciało dziecka opuszcza ciało matki. Rodzaj porodu i długość trwania ciąży nie są brane pod uwagę.

Jeżeli nie znasz dokładnej godziny urodzenia, możesz ręcznie wyliczyć i porównać kilka grafów. Użyj najbardziej prawdopodobnego czasu, a następnie wygeneruj grafy na godzinę w przód i godzinę w tył.

Jak ja generuję Twój graf?

Do wyliczenia Twojego grafu używam własnego oprogramowania, które wykorzystuje bardzo precyzyjne tablice pozycji ciał niebieskich uzyskane z serwisów NASA. Dzięki temu mam pewność, że korzystam z najdokładniejszych modeli astronomicznych jakie aktualnie są dostępne.

Graf Human Design

Aby sprawdzić jakie elementy grafu zmieniłyby się, gdyby podana przez Ciebie data urodzin nie była precyzyjna, moje narzędzie wylicza graf na podany przez Ciebie moment, a następnie wykrywa wszystkie istotne różnice na dobę w przód i dobę wstecz. De facto generuje i porównuje ze sobą 960 precyzyjnie wyliczonych grafów (krok co 3 minuty).

Często zadawane pytania:

Czy graf Human Design zmienia się w ciągu życia?

Indywidualny graf Human Design opisuje specyficzną konfigurację aktywacji bram, kanałów i centrów, która jest determinowana w momencie urodzenia i odzwierciedla unikalny energetyczny "plan" danej osoby, wpływając na jej cechy i doświadczenia życiowe.

Chociaż definicja grafu pozostaje stała, jej zrozumienie i interpretacja mogą ewoluować w czasie. Zatem nie jest to stała prognoza z góry określonego losu danej osoby. Jest to raczej narzędzie do autorefleksji i podejmowania decyzji w oparciu o osobiste wglądy energetyczne. W miarę jak idziemy przez życie, uczymy się i rozwijamy, zyskujemy samoświadomość, a nasze indywidualne postrzeganiezastosowanie grafu ulega zmianie.

Szczególną rolę w procesie samorozwoju odgrywają niezdefiniowane (białe na grafie) bramy, kanały i centra. Są jak "okna", przez które wpływają na nas energie otaczających nas osób. Te okna z jednej strony reprezentują te aspekty naszego systemu energetycznego, w których brakuje nam spójności. Z drugiej, zapewniają poszerzone możliwości uczenia się i rozwoju, ponieważ pozwalają nam wchodzić w interakcje i absorbować różne energie oraz perspektywy od innych.

Uczenie się z naszych niezdefiniowanych bram, kanałów i centrów polega na obserwowaniu i zrozumieniu, w jaki sposób inni wyrażają i poruszają się po tych energiach. Obejmując różnorodność doświadczeń wokół nas, możemy zrozumieć naszą własną wyjątkowość i rozwinąć osobiste podejście do tych aspektów naszego życia, co wspiera samorozwój i pogłębia samoświadomość.

Czy kolory bram i kanałów na grafie mają znaczenie?

Tak. Kolory wskazują moment aktywacji bram tworzących dany kanał. Bramy są aktywowane w dwóch momentach wyznaczanych przez dokładną datę i godzinę urodzenia. Aktywowane bramy i kanały funkcjonują w sposób stały i konsekwentny, determinując cechy psycho-energetyczne, które pozostają niezmienne w trakcie Twojego życia.

  Strona świadoma

Aktywacje po stronie świadomej oznaczane są kolorem niebieskim lub czarnym i wypisywane po prawej stronie.

W momencie urodzenia (kiedy całe ciało dziecka opuści ciało matki) następuje aktywacja bram po stronie świadomej (tzw. Osobowość). Cechy związane z aktywacjami po stronie Osobowości są tym, do czego masz świadomy dostęp. Wiesz te rzeczy o sobie, łatwo je zbadać np. za pomocą testów osobowości i możesz pracować z tymi informacjami.

To jest to "Ja", o którym myślisz, że nim jesteś i z którym się identyfikujesz. Jesteś w stanie objąć świadomością i przewidywać swoje zachowania związane z kanałami, które są aktywowane po stronie świadomej. Można to porównać do siedzenia na wzgórzu z widokiem na autostradę. Widzisz drogę, ruch na drodze i kierunek, w którym jadą auta.

  Strona nieświadoma

Aktywacje po stronie nieświadomej oznaczane są kolorem zielonym lub czerwonym i wypisywane po lewej stronie.

Drugi zestaw aktywacji jest określany na podstawie pozycji ciał niebieskich na około 88-89 dni przed momentem urodzenia - chodzi o moment, w którym Słońce jest w położeniu o 88 stopni wcześniejszym niż w chwili Twoich narodzin. Te aktywacje pozostają po stronie nieświadomej (tzw. Projekt).

Dostęp do informacji o nich jest jednym z najważniejszych osiągnięć Human Design. Daje wgląd w naturę Twojej nieświadomości. W tych aspektach nie możesz uzyskać świadomego dostępu do tego, co się w Tobie dzieje, co za chwilę w związku z tym zrobisz i jak zareagujesz. To jak patrzenie na tunel. Nie masz pojęcia, co się dzieje wewnątrz, ponieważ nie widzisz znajdujących się w nim obiektów. Możesz tylko czekać i przekonać się, co się wyłoni z końca tunelu. Innymi słowy to, co zrobisz lub powiesz może być tak samo zaskakujące dla Ciebie, jak i dla innych!

Nawet jeśli z wiekiem, doświadczeniem i odpowiednią refleksją nauczysz się poznawać nieświadomą część siebie, ważne jest, aby pamiętać, że jej nie kontrolujesz.

Czy muszę znać dokładną godzinę urodzenia?

Co do zasady, im dokładniej znasz datę i godzinę Twoich narodzin, tym z większym prawdopodobieństwem można wyliczyć Twój indywidualny graf Human Design.

To co pozytywnie zaskakuje, to fakt, że zwykle główne elementy grafu, w tym Typ i Profil mają sporą tolerancję czasową, często w granicach od 2 do 12 godzin. Wygląda to trochę tak, jakby większość z nas rodziła się celując w środek przedziału dającego określoną konstytucję energetyczną! Oczywiście są aspekty, które zmieniają się dużo szybciej, niektóre nawet co kilka, kilkanaście minut. To dlatego nawet bliźnięta różnią się od siebie na bardziej szczegółowym poziomie Human Design.

Ja (autor tej strony), aby sprawdzić jakie elementy grafu zmieniłyby się, gdyby podana przez Ciebie data urodzin nie była precyzyjna, używam własnego narzędzia, które wykrywa wszystkie istotne różnice na dobę w przód i dobę wstecz.

Więcej o godzinie urodzenia

Jaka jest korelacja biologiczna poszczególnych centrów?

Centra energetyczne w Human Design odpowiadają określonym organom lub układom fizjologicznym w naszym ciele.

 • Korona - szyszynka.
 • Umysł (Ajna) - kora mózgowa, kora wzrokowa i przysadka mózgowa.
 • Gardło - tarczyca i gruczoły przytarczyczne.
 • Centrum G - wątroba i krew.
 • Serce (Ego) - żołądek (brama 40), grasica (brama 26), serce (brama  1) i woreczek żółciowy (brama 51).
 • Centrum sakralne - jajniki u kobiety i jądra u mężczyzny.
 • Splot słoneczny - płuca, nerki, trzustka, gruczoł krokowy i systemem nerwowy.
 • Śledziona - układ limfatyczny, limfocyty, śledziona.
 • Korzeń - gruczoł nadnerczy.