Witaj w kręgu Human Design

Jak dobrze rozumiesz siebie?

Jak wyliczyć graf?
Bodygraph Flower

Zapraszam Cię do odkrycia Human Design

Dziękuję Ci i cieszę się, że szukasz informacji o Human Design. To system, w którym samopoznanie spotyka się z praktyczną wiedzą. Możesz wyobrazić go sobie jako spersonalizowaną mapę, która prowadzi Cię przez meandry życia, pomagając Ci przy tym podejmować decyzje, które są naprawdę zgodne z tym, kim jesteś.

 • Pragniesz lepiej zestroić się z własną ścieżką życiową, zwiększyć samoakceptację i wyeliminować opór?
 • Szukasz drogi do przeniesienia swoich relacji na zupełnie nowym poziom?
 • Chcesz wspierać rozwój swoich dzieci zgodnie z ich prawdziwą, indywidualną naturą?

Poznanie Human Design da Ci nowe, unikalne narzędzia do spełnienia tych celów. Ten system, który łączy w sobie elementy astrologii, I Ching, kabały oraz systemu czakr, pozwoli Ci zrozumieć swoje mocne strony, wyzwania oraz sposób, w jaki możesz najlepiej funkcjonować w różnych obszarach życia.

  Opracowanie

Praca z indywidualnym opracowaniem to najłatwiejszy i ekonomiczny (200‑250 zł) sposób na wkroczenie w świat Human Design. Daje możliwość przyswajania wiedzy w optymalnym tempie, a także pozwala stopniowo pracować z zaleceniami, które są w nim zawarte. Ponadto, umożliwia lepsze przygotowanie się do konsultacji.

Więcej o opracowaniu

  Konsultacja

Jeśli poszukujesz osobistego przewodnictwa w odkrywaniu ścieżki zgodnej z Human Design i pragniesz otwartego dialogu na tematy istotne dla Twojego życia, serdecznie zapraszam na konsultację indywidualną lub dla par/rodziców. Łączę Human Design z tantrą, praktykami oddechowymi i szamańskimi, tworząc kompleksowe podejście, które ma na celu wydobycie Twojego pełnego potencjału.

Więcej o konsultacji

  Warsztaty

Znajdziesz mnie na wydarzeniach rozwojowych, gdzie prowadzę warsztaty o Human Design. Jeśli jesteś organizatorem spotkań lub kursów związanych z samorozwojem, serdecznie zachęcam do zaproszenia mnie do prowadzenia zajęć. Mogą one obejmować wprowadzenie w system Human Design lub koncentrować się na obszarach relacji osobistych i zawodowych, a także wspieraniu rozwoju dzieci.

  O mnie

Studiuję Human Design od 2019 roku i dzielenie się wiedzą o nim stało się ważną częścią mojego życia. Wcześniej pracowałem przez ponad 16 lat w międzynarodowych korporacjach (SAP, Deloitte), gdzie pełniłem kierownicze stanowiska i prowadziłem międzynarodowe projekty.

Na moich warsztatach i sesjach indywidualnych łączę wiedzę z zakresu Human Design z holistycznym podejściem do samorozwoju. Wykorzystuję różnorodne techniki szamańskie i tantryczne, aby pomóc Ci nawiązać głębszy kontakt ze sobą. Pracuję z ciałem, oddechem i energią, tworząc przestrzeń do bezpiecznej eksploracji i transformacji.

Nasza wewnętrzna podróż jest najważniejszym aspektem naszego życia. Zapraszam Cię do wspólnego odkrywania pełnego spektrum jej możliwości.

Tomasz Domański
Tomasz

Jak skorzystasz z Human Design?

Zrozumienie informacji pochodzących z grafu Human Design najlepiej wyjaśnić poprzez analogię do znajomości własnych predyspozycji fizycznych. Podobnie jak uwzględniasz na codzień swoją wagę, wzrost, zręczność manualną, siłę mięśni czy balans, tak samo możesz posługiwać się wiedzą o swoich predyspozycjach energetycznych i psychicznych odczytaną z grafu. Dzięki temu masz szansę działać w pełnej zgodzie ze swoją naturą.

Rozpoczęcie praktykowania Human Design pozwoli Ci na:
 • zwiększenie szacunku dla własnych granic i zasobów energetycznych,
 • lepsze dostrojenie się do swojego autentycznego charakteru,
 • zrozumienie, co napędza Twoje działania,
 • eliminację nadmiernego wpływu zewnętrznych energii i oczekiwań,
 • podejmowanie optymalnych decyzji,
 • wyraźniejsze zobaczenie swojego piękna i unikalności,
 • pełniejszą samoakceptację.

Następnie możesz skoncentrować się na:
 • zrozumieniu, uzdrowieniu i doskonaleniu relacji,
 • dostosowaniu pracy do swoich predyspozycji,
 • wspieraniu bliskich w lepszym poznaniu samych siebie,
 • oraz odkrywaniu pełni swoich talentów.

Studiowanie Human Design otwiera drzwi do zupełnie nowego spojrzenia na siebie i głębszego zrozumienia własnych potrzeb, zachowań i wrażliwości. To jak otrzymanie mapy, unikalnej i nieporównywalnej z dotychczas znanymi, choć ukazującej teren, który wydawałoby się, znamy od zawsze.

Opracowanie Human Design

Praca ze swoim indywidualnym opracowaniem to najbardziej dostępny i ekonomiczny sposób na rozpoczęcie przygody z praktykowaniem Human Design.
 • Preferujesz gotowe pisemne wskazówki i zalecenia?
 • Cenisz sobie tempo nauki dostosowane do własnych potrzeb?
 • Chcesz lepiej przygotować się do konsultacji?

Jeżeli tak jest, to zamówiene i  przestudiowanie swojego spersonalizowanego opracowania, które liczy około 100-120 stron, będzie dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem. Jest ono przygotowywane jest na podstawie możliwie dokładnej informacji o momencie urodzenia. Składa się z trzech części. Na początku każdego rozdziału znajdziesz wprowadzenie, które przekrojowo omawia dany obszar Human Design.

Więcej o godzinie urodzenia

Część 1  Jak żyć swoim autentycznym Ja?

 • Typ i związana z nim Strategia
 • Autorytet decyzyjny
 • Profil

Typ i Strategia

Human Design wyróżnia cztery główne typy  osób. Dwa Typy "energetyczne" to ManifestorGenerator, a dwa Typy "nieenergetyczne" to ProjektorReflektor. Każdy Typ ma odmienną aurę i strategię działania, w tym optymalny sposób wchodzenia w interakcje i relacje.

Poznając swój Typ, dowiesz się między innymi:
 • jakie szanse i wyzwania są z nim związane,
 • które stany emocjonalne są dla Ciebie wskazówkami postępowania zgodnie ze swoją naturą, a które pojawiają się, gdy żyjesz pod wpływem energii i oczekiwań innych,
 • jak funkcjonuje Twoja aura energetyczna,
 • zrozumiesz dostępność w Twoim ciele energii do działania, zwanej energią "sakralną", która wykorzystywana jest do wszelkich aktywności fizycznych, takich jak praca, sport czy aktywny odpoczynek,
 • poznasz optymalną strategię angażowania się w działania i interakcje z innymi,
 • otrzymasz wskazówki dotyczące zdrowych dla Ciebie nawyków snu.

Przykład: Manifestor

Autorytet decyzyjny

Human Design posługuje się pojęciem autorytetu decyzyjnego, czyli optymalnego dla Ciebie sposobu słuchania mądrości własnego ciała przy podejmowaniu decyzji. Może to być jeden z następujących autorytetów:
 • emocjonalny,
 • sakralny,
 • intuicyjny,
 • ego (manifestacyjny lub projekcyjny),
 • samoistny (self-projected),
 • refleksyjny,
 • cykl księżyca.

Rozumiejąc swój autorytet decyzyjny:
 • uczysz się odnajdywać Twoją wewnętrzną prawdę,
 • uwalniasz się od presji działania pod wpływem oczekiwań i nacisków z zewnątrz,
 • nie ulegasz wpływowi energii innych osób,
 • przestajesz polegać tylko na umyśle logicznym.

Profil

Profil jest kolejnym z aspektów, który nas różnicuje. Osoby mające ten sam Typ, ale inny Profil, będą się w życiu zachowywać inaczej. Profil ustanawia preferowany sposób poznawiania świata i interakcji z nim. Na przykład to, jak się zachowujemy w obliczu czegoś nieznanego – czy wolimy zadawać pytania i badać grunt zanim zabierzemy głos lub podejmiemy jakąś akcję, czy też częściej decydujemy się odkrywać świat eksperymentując i działając metodą prób i błędów.

W tym rozdziale znajdziesz dokładny opis Twojego profilu. Jest on złożeniem dwóch z sześciu linii:
 • 1 - Detektyw: badanie podstaw,
 • 2 - Pustelnik: naturalność,
 • 3 - Męczennik (Eksperymentator): metoda prób i błędów,
 • 4 - Oportunista (Łącznik): sieci znajomych,
 • 5 - Heretyk (Iluminator): uniwersalizacja, projekcja,
 • 6 - Wzór do naśladowania: administrator, optymista, rozjemca.

Część 2  Twoje indywidualne predyspozycje

 • Centra
 • Bramy
 • Kanały

Centra

Centra przekształcają siłę życiową podczas jej przepływu przez ciało i mają własne korelacje biologiczne. Pomyśl o nich jak o kluczowych organach Twojego ciała energetycznego. Tak jak Twoje serce, płuca i mózg mają decydujący wpływ na samopoczucie fizyczne, tak dziewięć centrów na grafie Human Design wpływa na różne aspekty Twojego codziennego życia.

Human Design wyróżnia następujące centra:
 • Korona - inspiracja i presja mentalna,
 • Umysł (Ajna) - myślenie logiczne,
 • Gardło - manifestacja i ekspresja,
 • G - poczucie tożsamości, kierunku i miłości,
 • Serce (Ego) - wola i zaangażowanie,
 • Centrum sakralne - płodność i energia podtrzymująca działanie,
 • Splot słoneczny - emocje,
 • Śledziona - intuicja,
 • Korzeń - presja na działanie.

Centra funkcjonują inaczej, jeżeli są zdefiniowane (zakolorowane na grafie), a inaczej jeżeli nie.

Opracowanie omawia każde z centrów, dostarczając informacji o jego:
 • funkcji,
 • korelacji biologicznej,
 • bramach,
 • niskiej i wysokiej ekspresji,
 • uwalnianiu od warunkowania, czyli unikaniu niepożądanego wpływu z zewnątrz.

Centra zilustrowane są na grafie za pomocą 9 figur geometrycznych.

Przykład: Centrum tożsamości

Bramy

Bramy reprezentują cechy psycho-energetyczne oparte o I Ching (Księga przemian). Można je również postrzegać jako punkty wejścia i wyjścia dla przepływu energii do i z centrów, które grupują je ze względu na funkcję, np. bramy związane z emocjami są przypisane do Centrum splotu słonecznego.

Opracowanie zawiera opis każdej z Twoich aktywnych bram, w tym wskazówki dotyczące jej receptywności i potencjału.

Bramy oznaczone są na grafie liczbami od 1 do 64.

Kanały

Kanał składa się z dwóch bram i łączy dwa centra. Przepływ energii przez kanał jest jak impuls, który nawiązuje komunikację pomiędzy dwoma centrami. Ten wewnętrzny przepływ energii jest przekazywany na zewnątrz przez Twoją aurę, wpływając na osoby znajdujące się blisko Ciebie i mogąc je warunkować.

Podobnie jak w przypadku bram, analiza zawiera opis każdego z Twoich zdefiniowanych kanałów, w tym wskazówki dotyczące optymalnego wykorzystywania jego możliwości.

Na grafie znajduje się 36 kanałów, z których każdy łączy dwa z 9 centrów.

Część 3  Dostrój się do świata wokół

 • Schemat żywieniowy
 • Wiodący zmysł poznawczy
 • Krzyż inkarnacyjny
 • Roczny indywidualny kalendarz tranzytów Słońca

Schemat żywieniowy

Schemat żywieniowy podpowiada, w jaki sposób możesz optymalnie wchłaniać i "trawić" energię. Odnosi się do jednej specyficznej cechy pożywienia lub aspektu otoczenia, który jest istotny z punktu widzenia ukształtowania energetycznego Twojego ciała, natomiast nie wskazuje jakie konkretnie składniki masz jeść, czy jakich unikać.

Przechodząc na poprawny sposób odżywiania, zaczniesz wzmacniać cały swój proces poznawczy, oczyścisz ciało i umożliwisz mu pracowanie w sposób, który ułatwi wydobycie Twojej wyjątkowości.

Wiodący zmysł poznawczy

Wiodący zmysł poznawczy to konkretna, instynktownie dostępną zdolność, którą możesz traktować jako Twój "super zmysł".

Human Design wyróżnia 6 wiodących zmysłów poznawczych:
 • węch,
 • smak,
 • widzenie zewnętrzne,
 • wgląd wewnętrzny,
 • czucie otoczenia,
 • dotyk.

Krzyż inkarnacyjny

Krzyż inkarnacyjny określany jest przez pozycję Słońca w momencie urodzenia i stanowi swego rodzaju podpowiedź dotyczącą Twojego powołania w tym życiu na Ziemi. W analizie znajdziesz informacje o strukturze mandali (kolejność bram i opis ćwiartek) oraz przekaz dotyczący Twojego Krzyża.

Tabela tranzytów

Tranzyty Słońca odnoszą się do jego ruchu przez 64 bramy I Ching w ciągu roku. Słońce jest najbardziej wpływowym ciałem niebieskim w kategoriach astrologicznych dla wszystkich Typów poza Reflektorami. Oddziałuje na nas zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Gdy Słońce przechodzi przez bramę, która rozszerza definicję Twojego grafu urodzeniowego, może intensywniej wydobywać określone cechy lub tematy życiowe, pobudzając introspekcję i potencjalnie stymulując rozwój.

Tabela zawarta w tym punkcie opracowania zawiera roczne zestawienie dat i godzin tranzytów, ze wskazaniem ich wpyłwu na tymczasową aktywację kanałów i centrów. W opracowaniach dla Reflektorów, zamiast tranzytów Słońca, znajduje się miesięczna tabela tranzytów Księżyca, jako ciała niebieskiego, które ma na nich wiodący wpływ.

  Jak przygotowuję Twoją analizę?

Twoja analiza jest tworzona za pomocą mojego autorskiego oprogramowania, opartego na rozbudowanej, stale rozwijanej bazie wiedzy. To skraca do minimum czas przygotowania, eliminuje ewentualne błędy, poszerza zakres i dokładność treści oraz radykalnie obniża koszty.

Pewność obliczeń

Na końcu opracowania znajdziesz informacje o różnicach, które miałyby miejsce w przypadku faktycznych narodzin wcześniej lub póżniej, niż wynika to z przyjętej do analizy daty. Twój graf jest analizowany pod kątem zmian, które mogłyby wystąpić w ciągu 24 godzin przed i po podanej dacie.

Bonusy

 • Dla par i rodziców, przygotowuję również w pakiecie krótki materiał zawierający wspólny graf oraz wskazówki odnośnie postępowania z partnerem/partnerką lub wspierania rozwoju dziecka.
 • Każdego roku, w okolicach Twoich urodzin, możesz otrzymać bezpłatną aktualizację swojego opracowania, wygenerowaną w oparciu o najnowszą wersję bazy wiedzy - wystarczy, że skontaktujesz się ze mną poprzez e‑mail.

  Jak zamówić?

Aby zamówić analizę (to inwestycja 200-250 zł), skontaktuj się ze mną: tomasz.domanski@humandesignwkregu.pl.

   Jeżeli planujesz wydrukować opracowanie na drukarce dwustronnej, daj znać, a otrzymasz dodatkowo plik PDF sformatowany specjalnie pod taki wydruk.

Dokładam wszelkich starań, aby odpowiadać na zapytania drogą mailową w przeciągu 24 godzin. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi od mnie w swojej skrzynce odbiorczej, proszę, sprawdź folder ze spamem lub niechcianymi wiadomościami. Może się zdarzyć, że moja korespondencja została tam nieprawidłowo przekierowana.

Konsultacja Human Design

  Rozmowa indywidualna

W trakcie konsultacji indywidualnej – na żywo (Warszawa) bądź online - uczę Cię jak czytać graf Human Design, omawiamy Twoją specyfikę psycho-energetyczną oraz dyskutujemy o wskazanych przez Ciebie kwestiach.

Przyglądamy się takim tematom, jak:
 • Z czym zmagasz się obecnie w życiu i chcesz uzyskać więcej jasności?
 • Skłonności, zachowania i cechy, które są dla Ciebie trudne.
 • Dlaczego powtarzasz pewne wzorce i jak to zmienić.
 • Dlaczego robienie pewnych rzeczy Cię wyczerpuje, a innych dodaje energii?
 • Dlaczego w pewnych kwestiach często zmieniasz zdanie?
 • Jak sprawić, by być osobą mniej reaktywną?
 • Jak prawidłowo podejmować decyzje?
 • Jakie otoczenie zapewni Ci najlepsze wsparcie?
 • Opór i trudności jakie napotkasz w relacjach lub w pracy.
 • Jak dopasować pracę do Twoich predyspozycji.
 • Jak się prezentować, być i rozwijać w relacjach?
 • Dynamika związku z drugą osobą.

Możemy również omówić Twoje relacje z innymi osobami (potrzebne dane urodzeniowe), takimi jak dziecko, partner/partnerka. Dla takich połączeń generuję Wasz wspólny graf i zestawienie połączeń (kanały elektromagnetyczne, kompromisowe, dominujące i braterskie) oraz daję wskazówki dotyczące postępowania z daną osobą.

Przed naszą rozmową, na podstawie informacji o dacie, miejscu i możliwie dokładnej godzinie urodzenia, przygotowuję opracowanie Twojego grafu (100-120 stron). Możesz je otrzymać w formie elektronicznej lub papierowej.

Więcej o godzinie urodzenia

Konsultacja indywidualna trwa około 1,5h i jest poufna.

  Konsultacja dla par i rodziców

W trakcie wspólnej konsultacji omawiamy specyfikę każdego z Was, a następnie skupiamy się na przedyskutowaniu:
 • różnic w sposobie i tempie życia,
 • odmiennej wrażliwości energetycznej,
 • stylach podejmowania decyzji,
 • wspólnych "super-mocach".

Omawiamy przykłady zachowań i uzgadniamy co można zmienić, aby lepiej razem funkcjonować. Human Design nie ma charakteru moralistycznego, co oznacza, że nie ma dobrych lub złych aspektów danej relacji. Chodzi o energię i sposób, w jaki Wasze układy energetyczne oddziałują na siebie.

Patrząc na energię za pomocą Human Design, łatwo jest zobaczyć, dlaczego dwoje ludzi wzajemnie się przyciąga. Ten system dostarcza też wskazówek dotyczących potencjalnych napięć w związkach. Żaden z tych aspektów nie jest osobisty. Zakładamy, że tarcia są wynikiem interakcji energii dwóch osób i tego, w jaki sposób każde z Was dorastało, odnosząc rany i nabywając uwarunkowania w swoim życiu i w tym związku.

Informacje pochodzące z Human Design dostarczają solidnych wskazówek i praktycznych strategii rozwiązywania konfliktów i porządkowania relacji. Czy jest to łatwa praca? Niekoniecznie. Wymaga otwartości, ciekawości, świadomości emocjonalnej oraz sporej dawki humoru i lekkości. A także chęci dostosowania swojego zachowania, przyjęcia nowej perspektywy, zdolności do bezwarunkowej miłości i obopólnego zainteresowania wykonaniem tej pracy.

Gdy omawiamy relację z dziećmi szczególnie w wieku szkolnym lub starszymi, to zachęcam też do rozmowy o tym, jak jako ich rodzice, możecie wesprzeć je w rozwoju, ucząc życia zgodnie ze swoją naturą, akceptując ich odmienność, szanując wrażliwość i wspierając mocne strony.

Konsultacja dla par/rodziców trwa około 2h i jest poufna.

  Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej i umówić termin konsultacji, skontaktuj się ze mną: tomasz.domanski@humandesignwkregu.pl

Jak wyliczyć swój indywidualny graf Human Design?

W internecie dostępnych jest wiele serwisów umożliwiających darmowe wygenerowanie podstawowej wersji grafu. Ja polecam stronę Human Archetypes. Aby wygenerować swój graf użyj przycisku "Show Chart Calculator",  wprowadź dane urodzeniowe i kliknij "Submit". Tak wygenerowany graf możesz dla wygody zapisać w formie grafiki jako zrzut ekranu.

Skąd wziąć godzinę urodzenia?

Godzinę urodzenia można znaleźć w książeczce zdrowia dziecka i na bransoletce z dnia narodzin. Możesz również skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego. Informacja o godzinie urodzenia jest udzielana bezpłatnie, czasami jednak trzeba na nią poczekać kilka dni.

Jak dokładna godzina urodzenia jest potrzebna?

Jako moment urodzenia w Human Design przyjmuje się czas, kiedy całe ciało dziecka opuszcza ciało matki. Co do zasady, im dokładniejsza i pewniejsza jest ta informacja, tym lepiej. Rodzaj porodu i długość trwania ciąży nie są brane pod uwagę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto sprawdzić, co się zmienia, gdy poda się trochę wcześniejszą i późniejszą godzinę urodzenia - czy pojawiają się jakieś ważne różnice?

Ja zawsze sprawdzam, jakie elementy grafu zmieniłyby się na 24 h w przód i w tył. Moje narzędzie w tym celu porównuje ze sobą 960 alternatywnych grafów (krok co 3 minuty). Zestawienie zmian znajdziesz w tabeli na końcu opracowania.

Graf Human Design

Często zadawane pytania:

Czy graf Human Design zmienia się w ciągu życia?

Indywidualny graf Human Design opisuje specyficzną konfigurację aktywacji bram, kanałów i centrów, która jest determinowana w momencie urodzenia i odzwierciedla unikalny energetyczny "plan" danej osoby, wpływając na jej cechy i doświadczenia życiowe.

Chociaż definicja grafu pozostaje stała, jej zrozumienie i interpretacja mogą ewoluować w czasie. Zatem nie jest to stała prognoza z góry określonego losu danej osoby. Jest to raczej narzędzie do autorefleksji i podejmowania decyzji w oparciu o osobiste wglądy energetyczne. W miarę jak idziemy przez życie, uczymy się i rozwijamy, zyskujemy samoświadomość, a nasze indywidualne postrzeganiezastosowanie grafu ulega zmianie.

Szczególną rolę w procesie samorozwoju odgrywają niezdefiniowane (białe na grafie) bramy, kanały i centra. Są jak "okna", przez które wpływają na nas energie otaczających nas osób. Te okna z jednej strony reprezentują te aspekty naszego systemu energetycznego, w których brakuje nam spójności. Z drugiej, zapewniają poszerzone możliwości uczenia się i rozwoju, ponieważ pozwalają nam wchodzić w interakcje i absorbować różne energie oraz perspektywy od innych.

Uczenie się z naszych niezdefiniowanych bram, kanałów i centrów polega na obserwowaniu i zrozumieniu, w jaki sposób inni wyrażają i poruszają się po tych energiach. Obejmując różnorodność doświadczeń wokół nas, możemy zrozumieć naszą własną wyjątkowość i rozwinąć osobiste podejście do tych aspektów naszego życia, co wspiera samorozwój i pogłębia samoświadomość.

Czy kolory bram i kanałów na grafie mają znaczenie?

Tak. Kolory wskazują moment aktywacji bram tworzących dany kanał. Bramy są aktywowane w dwóch momentach wyznaczanych przez dokładną datę i godzinę urodzenia. Aktywowane bramy i kanały funkcjonują w sposób stały i konsekwentny, determinując cechy psycho-energetyczne, które pozostają niezmienne w trakcie Twojego życia.

  Strona świadoma

Aktywacje po stronie świadomej oznaczane są kolorem niebieskim lub czarnym i wypisywane po prawej stronie.

W momencie urodzenia (kiedy całe ciało dziecka opuści ciało matki) następuje aktywacja bram po stronie świadomej (tzw. Osobowość). Cechy związane z aktywacjami po stronie Osobowości są tym, do czego masz świadomy dostęp. Wiesz te rzeczy o sobie, łatwo je zbadać np. za pomocą testów osobowości i możesz pracować z tymi informacjami.

To jest to "Ja", o którym myślisz, że nim jesteś i z którym się identyfikujesz. Jesteś w stanie objąć świadomością i przewidywać swoje zachowania związane z kanałami, które są aktywowane po stronie świadomej. Można to porównać do siedzenia na wzgórzu z widokiem na autostradę. Widzisz drogę, ruch na drodze i kierunek, w którym jadą auta.

  Strona nieświadoma

Aktywacje po stronie nieświadomej oznaczane są kolorem zielonym lub czerwonym i wypisywane po lewej stronie.

Drugi zestaw aktywacji jest określany na podstawie pozycji ciał niebieskich na około 88-89 dni przed momentem urodzenia - chodzi o moment, w którym Słońce jest w położeniu o 88 stopni wcześniejszym niż w chwili Twoich narodzin. Te aktywacje pozostają po stronie nieświadomej (tzw. Projekt).

Dostęp do informacji o nich jest jednym z najważniejszych osiągnięć Human Design. Daje wgląd w naturę Twojej nieświadomości. W tych aspektach nie możesz uzyskać świadomego dostępu do tego, co się w Tobie dzieje, co za chwilę w związku z tym zrobisz i jak zareagujesz. To jak patrzenie na tunel. Nie masz pojęcia, co się dzieje wewnątrz, ponieważ nie widzisz znajdujących się w nim obiektów. Możesz tylko czekać i przekonać się, co się wyłoni z końca tunelu. Innymi słowy to, co zrobisz lub powiesz może być tak samo zaskakujące dla Ciebie, jak i dla innych!

Nawet jeśli z wiekiem, doświadczeniem i odpowiednią refleksją nauczysz się poznawać nieświadomą część siebie, ważne jest, aby pamiętać, że jej nie kontrolujesz.

Czy muszę znać dokładną godzinę urodzenia?

Co do zasady, im dokładniej znasz datę i godzinę Twoich narodzin, tym z większym prawdopodobieństwem można wyliczyć Twój indywidualny graf Human Design.

To co pozytywnie zaskakuje, to fakt, że zwykle główne elementy grafu, w tym Typ i Profil mają sporą tolerancję czasową, często w granicach od 2 do 12 godzin. Wygląda to trochę tak, jakby większość z nas rodziła się celując w środek przedziału dającego określoną konstytucję energetyczną! Oczywiście są aspekty, które zmieniają się dużo szybciej, niektóre nawet co kilka, kilkanaście minut. To dlatego nawet bliźnięta różnią się od siebie na bardziej szczegółowym poziomie Human Design.

Ja (autor tej strony), aby sprawdzić jakie elementy grafu zmieniłyby się, gdyby podana przez Ciebie data urodzin nie była precyzyjna, używam własnego narzędzia, które wykrywa wszystkie istotne różnice na dobę w przód i dobę wstecz.

Więcej o godzinie urodzenia

Jaka jest korelacja biologiczna poszczególnych centrów?

Centra energetyczne w Human Design odpowiadają określonym organom lub układom fizjologicznym w naszym ciele.

 • Korona - szyszynka.
 • Umysł (Ajna) - kora mózgowa, kora wzrokowa i przysadka mózgowa.
 • Gardło - tarczyca i gruczoły przytarczyczne.
 • Centrum G - wątroba i krew.
 • Serce (Ego) - żołądek (brama 40), grasica (brama 26), serce (brama  1) i woreczek żółciowy (brama 51).
 • Centrum sakralne - jajniki u kobiety i jądra u mężczyzny.
 • Splot słoneczny - płuca, nerki, trzustka, gruczoł krokowy i systemem nerwowy.
 • Śledziona - układ limfatyczny, limfocyty, śledziona.
 • Korzeń - gruczoł nadnerczy.

Jak Human Design łączy się z tantrą?

Rozumienie grafów Human Design umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie indywidualnych predyspozycji energetycznych w praktykach oddechowych i tantrycznych.

Ułatwia dbanie o komfort emocjonalny i bezpieczeństwo w przestrzeniach, gdzie odbywa się intensywna praca psychoterapeutyczna, na przykład uwalnianie traum.

Pomaga również szanować swoją wrażliwość energetyczną podczas ceremonii, zwłaszcza jeśli obejmują pracę z medycynami, choćby takimi jak kakao ceremonialne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, serdecznie zapraszam do obejrzenia tego wideo: Tantra i Human Design. Twoja unikatowa konstytucja energetyczna w praktyce pracy z energią.

Video